Connecting to our Nepali Families

सोमबार, फेब्रुअरी 22, साँझ 7:25 pm, हामी हाम्रो नेपाली भाषी परिवारहरूको लागि पन्ध्र मिनेट प्रश्न र उत्तर सत्र प्रस्तुत गर्नेछौं। हामी हाम्रो सामुदायिक सम्पर्क परिचय गराउँनेछौं र समुदाय सदस्यहरूलाई उनीहरूसँग एक फोर्नेटाउनमा परिवारको लागि स्रोत र समर्थनको रूपमा सम्पर्कको लागि अवसर प्रदान गर्नेछौं। सत्रले परिवारलाई स्कूल जिल्लाको बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने र उनीहरूले भएका कुनै पनि आवश्यकताहरू व्यक्त गर्न अवसर प्रदान गर्दछ।

Zoom link

ID: 91307647338

Passcode: 189155

On Monday, February 22nd, at 7:25 PM, we will be offering a fifteen minute question and answer session for our Nepali-speaking families.  We will introduce our community liaisons and provide an opportunity for community members to connect with them as a resource and support for families in Finneytown. The session offers families an opportunity to ask questions about the school district and to express any needs that they have.  

Presenters:

Nima Tamang supports families in grades K-3. ntamang@finneytown.org

Pramika Moktan supports families in grades 4-12. pmoktan@finneytown.org

Troy Edie, Teaching and Learning Coordinator

https://zoom.us/j/91307647338?pwd=b3QvU0RwZkswRythaDFzUVB3T3hmUT09

Meeting ID: 91307647338

Passcode: 189155